Kontakta

LAG MedTech AB
Trubadurens väg 17
393 59 Kalmar

Telefon: +46 733 35 35 36
E-post: lars@lagmedtech.se

Välkommen till LAG MedTech AB

HHS_0613_ChildInTubWithBubblesActiwatch2_341_CKHiSmscreenshots

Philips Aktigrafer

Professionell  Aktigrafi och energimätning.

Från Philips har vi ett komplett program med Actiwatch aktigrafer och Actical aktivitetsmätare Aktigrafi är ett enkelt sätt att mäta dygnsrytm/sömn och rörelsemönster och med Actical får man reda på användarens energiförbrukning.

Aktigrafi användes av sömnkliniker, läkemedelsföretag, sjukhus och universitet.                                 Vid icke patologiska sömnproblem ger ofta enbart kännedom om det egna sömnmönstret en god hjälp att sova bättre. Både Actiwatch och Actical är väl validerade i studier och är även om de är lätta att hantera främst tänkta att användas professionellt där även sömngrupper ingår.

Läs gärna mer om aktigrafi under FAQ

 

Från företaget Sibelmed har vi ett mycket intressant program med spirometrar av hög kvalitet och förbrukningsprodukter för spirometri till mycket konkurrenskraftiga priser.

Spirosport är ett helt nytt  koncept innehållande ett träningsprogram som ger en förbättrad lungfunktion efter en träningsperiod om 4-8 veckor.  För att kunna kontrollera att träningsprogrammet utförs på korrekt vis behövs en spirometer för att mäta förbättring och även för att kontrollera att övningarna utförs på rätt sätt.

Respektive produkt presenteras utförligt på produktsidan och du är välkommen med frågor via mail eller telefon.

Lars Grothén

21